Talen leren voor iedereen

Interprimair        Talenbox        is        de                vertegenwoordiger   in   Nederland   van een          aantal          gerenommeerde talenscholen    in    Engeland,    Ierland, Frankrijk,    Duitsland    en    Spanje.    De taalprogramma's    op    locatie    in    het buitenland    combineren   een   hoge   kwaliteit   van   instructie   met   een   verscheidenheid aan   fysieke   en   sociale   activiteiten   en   excursies   om   zo   een   spannende,   leuke   en effectieve   educatieve   en   culturele   ervaring   te   hebben.   Wat   te   denken   van   Spaans leren    incl.    workshops    koken    of    dansen!    Of    Engels    leren    incl.    een    golf-    of fotografiecursus!   De   cursussen   spelen   in   op   deelnemers   van   alle   leeftijden   en   die passen   bij   hun   persoonlijkheid   en   leerstijl.   Er   is   een   grote   verscheidenheid   aan flexibele    opties    in    het    cursusaanbod    voor    zowel    de    zakelijke    markt     als    voor vakantiereizigers    en   jongeren .   Ook   kunt   u   kiezen   voor   een   online   cursus   i.p.v. een cursus op locatie. Download HIER een overzicht van ons algemene aanbod.

Vakantie

Een   talencursus   kan   prima   gecombineerd   worden   met   een   vakantie.   Voor   mensen die   graag   hun   Italiaans   willen   oefenen   bieden   wij   een   aantal   speciale   vakantie mogelijkheden   aan   op   bijzondere   locaties   in   Italië.   Maar   natuurlijk   kunt   u   er   ook gebruik   van   maken   als   u   geen   Italiaans   spreekt.   Boekt   u   een   vakantie   in   september of   oktober   2017   dan   ontvangt   u   10%   korting.   Bezoek   voor   ons   vakantieaanbod www.interpure.nl .

Werken & Leren

We    hebben    nog    een    aantal    plaatsen    beschikbaar    in    het Werken&Leren-programma   in   Duitsland   van   december   2017 t/m   april   2018.   Je   verdient   minimaal   €   600   tot   €   800   per maand inclusief kost en inwoning. Vereisten voor deelnemers: • Je bent tussen 18 en 30 jaar oud; • Je volgt een taalcursus van minstens 6 weken bij Dialoge in Lindau, Duitsland; • Je taalniveau is minimaal B1 aan het einde van je cursus. Resultaten: •    Tijdens    het    zomer-    of    winterseizoen    werken    in    een    Duitse    of    Oostenrijkse toeristische vestiging; • Je Duitse taalvaardigheden verbeteren en stabiliseren; • Werkervaring opdoen en het opzetten van je eigen professioneel netwerk; • Kennis maken met de cultuur en het (werk)leven in Duitsland of Oostenrijk. Als   je   geïnteresseerd   bent   vraag   dan   bij   ons   om   meer   informatie   en   hoe   jij   je   kunt inschrijven voor dit uitdagende werk & leren-programma.

Erasmus+ cursussen voor onderwijsgevenden

Scholen        en        onderwijsorganisaties        kunnen        voor geselecteerde   talencursussen   een   Erasmus+   Key   Action-1 subsidie    voor    hun    medewerkers    aanvragen.    De    subsidie dekt   grotendeels   de   kosten   van   de   cursus,   de   reis   naar   de cursusplaats   en   de   verblijfkosten.   De   talencursussen   zijn geschikt   zijn   voor   leerkrachten   uit   diverse   vormen   van   onderwijs.   In   grote   lijnen gaat   het   om   cursussen   taal,   methodologie,   combi   taal   en   methodologie   en   z.g.   bi- cursussen        (incl.    job    shadowing    op    een    buitenlandse    school). DOWNLOAD    het aanbodoverzicht van cursussen voor onderwijsgevenden.
Copyright © 2017  Interprimair. All rights reserved
WELKOM

INTERPRIMAIR

 

Talen leren voor iedereen

Interprimair          Talenbox          is          de          vertegenwoordiger    in    Nederland    van een            aantal            gerenommeerde talenscholen      in      Engeland,      Ierland, Frankrijk,   Duitsland   en   Spanje.   De   taalprogramma's op    locatie    in    het    buitenland     combineren    een    hoge kwaliteit   van   instructie   met   een   verscheidenheid   aan fysieke   en   sociale   activiteiten   en   excursies   om   zo   een spannende,     leuke     en     effectieve     educatieve     en culturele    ervaring    te    hebben.    Wat    te    denken    van Spaans   leren   incl.   workshops   koken   of   dansen!   Of Engels   leren   incl.   een   golf-   of   fotografiecursus!   De cursussen   spelen   in   op   deelnemers   van   alle   leeftijden en   die   passen   bij   hun   persoonlijkheid   en   leerstijl.   Er   is een   grote   verscheidenheid   aan   flexibele   opties   in   het cursusaanbod   voor   zowel   de   zakelijke   markt    als   voor vakantiereizigers    en   jongeren .   Ook   kunt   u   kiezen voor   een   online   cursus   i.p.v.   een   cursus   op   locatie. Download    HIER    een    overzicht    van    ons    algemene aanbod.

Vakantie

Een    talencursus    kan    prima    gecombineerd    worden met    een    vakantie.    Voor    mensen    die    graag    hun Italiaans     willen     oefenen     bieden     wij     een     aantal speciale   vakantie   mogelijkheden   aan   op   bijzondere locaties   in   Italië.   Maar   natuurlijk   kunt   u   er   ook   gebruik van   maken   als   u   geen   Italiaans   spreekt.   Boekt   u   een vakantie   in   september   of   oktober   2017   dan   ontvangt   u 10%     korting.     Bezoek     voor     ons     vakantieaanbod www.interpure.nl .

Werken & Leren

We   hebben   nog   een   aantal   plaatsen beschikbaar    in    het    Werken&Leren- programma        in        Duitsland        van december    2017    t/m    april    2018.    Je verdient   minimaal   €   600   tot   €   800   per   maand   inclusief kost en inwoning. Vereisten voor deelnemers: • Je bent tussen 18 en 30 jaar oud; •   Je   volgt   een   taalcursus   van   minstens   6   weken   bij Dialoge in Lindau, Duitsland; •   Je   taalniveau   is   minimaal   B1   aan   het   einde   van   je cursus. Resultaten: •   Tijdens   het   zomer-   of   winterseizoen   werken   in   een Duitse of Oostenrijkse toeristische vestiging; •      Je      Duitse      taalvaardigheden      verbeteren      en stabiliseren; •   Werkervaring   opdoen   en   het   opzetten   van   je   eigen professioneel netwerk; •   Kennis   maken   met   de   cultuur   en   het   (werk)leven   in Duitsland of Oostenrijk. Als   je   geïnteresseerd   bent   vraag   dan   bij   ons   om   meer informatie    en    hoe    jij    je    kunt    inschrijven    voor    dit uitdagende werk & leren-programma.

Erasmus+ cursussen voor

onderwijsgevenden

Scholen      en      onderwijsorganisaties kunnen           voor           geselecteerde talencursussen    een    Erasmus+    Key Action-1         subsidie         voor         hun medewerkers       aanvragen.       De       subsidie       dekt grotendeels   de   kosten   van   de   cursus,   de   reis   naar   de cursusplaats   en   de   verblijfkosten.   De   talencursussen zijn   geschikt   zijn   voor   leerkrachten   uit   diverse   vormen van   onderwijs.   In   grote   lijnen   gaat   het   om   cursussen taal,   methodologie,   combi   taal   en   methodologie   en z.g.    bi-cursussen        (incl.    job    shadowing    op    een buitenlandse               school). DOWNLOAD               het aanbodoverzicht            van            cursussen            voor onderwijsgevenden.
Interprimair
© Copyright © 2017  Interprimair. All rights reserved  
WELKOM