Talen leren voor iedereen

Interprimair    Talenbox    is    agent    en vertegenwoordiger   in   Nederland   van gerenommeerde       talenscholen       in Engeland,     Frankrijk,     Duitsland     en Spanje.      De      taalprogramma's      op locatie   in   het   buitenland    combineren een   hoge   kwaliteit   van   instructie   met   een   verscheidenheid   aan   fysieke   en   sociale activiteiten   en   excursies   om   zo   een   spannende,   leuke   en   effectieve   educatieve   en culturele   ervaring   te   hebben.   Wat   te   denken   van   Spaans   leren   incl.   workshops koken of dansen! Of Engels incl. een golf- of fotografiecursus. De   cursussen   spelen   in   op   deelnemers   van   alle   leeftijden   en   die   passen   bij   hun persoonlijkheid   en   leerstijl.   Er   is   een   grote   verscheidenheid   aan   flexibele   opties   in het   cursusaanbod   voor   zowel   de   zakelijke   markt    als   voor   vakantiereizigers    en jongeren . Ook kunt u kiezen voor een online cursus i.p.v. een cursus op locatie.

Vakantie

Een   talencursus   kan   prima   gecombineerd   worden   met   een   vakantie.   Voor   mensen die   graag   hun   Italiaans   willen   oefenen   bieden   wij   een   aantal   speciale   vakantie mogelijkheden   aan   op   bijzondere   locaties   in   Italië.   Maar   natuurlijk   kunt   u   er   ook gebruik   van   maken   als   u   geen   Italiaans   spreekt.   Boekt   u   een   vakantie   in   september of   oktober   2017   dan   ontvangt   u   10%   korting.   Bezoek   voor   ons   vakantieaanbod www.interpure.nl .

Werken & Leren

We    hebben    nog    een    aantal    plaatsen    beschikbaar    in    het Werken&Leren-programma   in   Duitsland   van   december   2017 t/m   april   2018.   Je   verdient   minimaal   €   600   tot   €   800   per maand inclusief kost en inwoning. Vereisten voor deelnemers: • Je bent tussen 18 en 30 jaar oud; • Je volgt een taalcursus van minstens 6 weken bij Dialoge in Lindau, Duitsland; • Je taalniveau is minimaal B1 aan het einde van je cursus. Resultaten: •    Tijdens    het    zomer-    of    winterseizoen    werken    in    een    Duitse    of    Oostenrijkse toeristische vestiging; • Je Duitse taalvaardigheden verbeteren en stabiliseren; • Werkervaring opdoen en het opzetten van je eigen professioneel netwerk; • Kennis maken met de cultuur en het (werk)leven in Duitsland of Oostenrijk. Als   je   geïnteresseerd   bent   vraag   dan   bij   ons   om   meer   informatie   en   hoe   jij   je   kunt inschrijven voor dit uitdagende werk & leren-programma.

Erasmus+ cursussen voor onderwijsgevenden

Scholen        en        onderwijsorganisaties        kunnen        voor geselecteerde   talencursussen   een   Erasmus+   Key   Action-1 subsidie    voor    hun    medewerkers    aanvragen.    De    subsidie dekt   grotendeels   de   kosten   van   de   cursus,   de   reis   naar   de cursusplaats   en   de   verblijfkosten.   De   talencursussen   zijn geschikt    zijn    voor    leerkrachten    uit    diverse    vormen    van onderwijs.   In   grote   lijnen   gaat   het   om   cursussen   taal,   methodologie,   combi   taal   en methodologie    en    z.g.    bi-cursussen        (incl.    job    shadowing    op    een    buitenlandse school).    Klik    HIER     voor    een    overzicht    van    het    aanbod    Engels.    Vergelijkbare cursussen worden gegeven t.a.v. de Duitse, Franse en Spaanse taal.
Copyright © 2017  Interprimair. All rights reserved
WELKOM

INTERPRIMAIR

 

Talen leren voor iedereen

Interprimair     Talenbox     is     agent     en vertegenwoordiger    in    Nederland    van gerenommeerde        talenscholen        in Engeland,      Frankrijk,      Duitsland      en Spanje.     De     taalprogramma's     op     locatie     in     het buitenland      combineren     een     hoge     kwaliteit     van instructie    met    een    verscheidenheid    aan    fysieke    en sociale     activiteiten     en     excursies     om     zo     een spannende,     leuke     en     effectieve     educatieve     en culturele    ervaring    te    hebben.    Wat    te    denken    van Spaans   leren   incl.   workshops   koken   of   dansen!   Of Engels incl. een golf- of fotografiecursus. De    cursussen    spelen    in    op    deelnemers    van    alle leeftijden   en   die   passen   bij   hun   persoonlijkheid   en leerstijl.   Er   is   een   grote   verscheidenheid   aan   flexibele opties   in   het   cursusaanbod   voor   zowel   de   zakelijke markt    als   voor   vakantiereizigers    en   jongeren .   Ook kunt   u   kiezen   voor   een   online   cursus   i.p.v.   een   cursus op locatie.

Vakantie

Een    talencursus    kan    prima    gecombineerd    worden met    een    vakantie.    Voor    mensen    die    graag    hun Italiaans     willen     oefenen     bieden     wij     een     aantal speciale   vakantie   mogelijkheden   aan   op   bijzondere locaties   in   Italië.   Maar   natuurlijk   kunt   u   er   ook   gebruik van   maken   als   u   geen   Italiaans   spreekt.   Boekt   u   een vakantie   in   september   of   oktober   2017   dan   ontvangt   u 10%     korting.     Bezoek     voor     ons     vakantieaanbod www.interpure.nl .

Werken & Leren

We   hebben   nog   een   aantal   plaatsen beschikbaar    in    het    Werken&Leren- programma        in        Duitsland        van december    2017    t/m    april    2018.    Je verdient   minimaal   €   600   tot   €   800   per maand inclusief kost en inwoning. Vereisten voor deelnemers: • Je bent tussen 18 en 30 jaar oud; •   Je   volgt   een   taalcursus   van   minstens   6   weken   bij Dialoge in Lindau, Duitsland; •   Je   taalniveau   is   minimaal   B1   aan   het   einde   van   je cursus. Resultaten: •   Tijdens   het   zomer-   of   winterseizoen   werken   in   een Duitse of Oostenrijkse toeristische vestiging; •      Je      Duitse      taalvaardigheden      verbeteren      en stabiliseren; •   Werkervaring   opdoen   en   het   opzetten   van   je   eigen professioneel netwerk; •   Kennis   maken   met   de   cultuur   en   het   (werk)leven   in Duitsland of Oostenrijk. Als   je   geïnteresseerd   bent   vraag   dan   bij   ons   om   meer informatie    en    hoe    jij    je    kunt    inschrijven    voor    dit uitdagende werk & leren-programma.

Erasmus+ cursussen voor

onderwijsgevenden

Scholen      en      onderwijsorganisaties kunnen           voor           geselecteerde talencursussen    een    Erasmus+    Key Action-1         subsidie         voor         hun medewerkers   aanvragen.   De   subsidie dekt   grotendeels   de   kosten   van   de   cursus,   de   reis naar     de     cursusplaats     en     de     verblijfkosten.     De talencursussen   zijn   geschikt   zijn   voor   leerkrachten   uit diverse   vormen   van   onderwijs.   In   grote   lijnen   gaat   het om    cursussen    taal,    methodologie,    combi    taal    en methodologie     en     z.g.     bi-cursussen          (incl.     job shadowing   op   een   buitenlandse   school).   Klik   HIER   voor     een     overzicht     van     het     aanbod     Engels. Vergelijkbare    cursussen    worden    gegeven    t.a.v.    de Duitse, Franse en Spaanse taal.
Interprimair
© Copyright © 2017  Interprimair. All rights reserved  
WELKOM